मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

मार्च, २०१९ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

Love u Ruku

" अरे मैं जाऊ के रुकु ? " " रुकु~~~~ " " अरे रुकु क्या बोलते सिधा रुको बोलो ना . " " तुम जाओ फुफी . ओ तुमको नई बोले . ओ मेरेको बुलारिती . " " ये लडकी का तो मैं क्या करू " " तुम कूच मत करो खाली ये बोलो मुझे क्यू बुलाते " " अरे वो शबनम के पास जाके आ तो " " कायकू "