मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

नोव्हेंबर, २०१७ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

पाहिले मी जेव्हा तुला ( भाग ३ )

   " अग म्हणजे अशी प्रत्येक गोष्टच नाही कळत पण तरीही आपण समजतोच  ना एकमेकांना . "    " म्हणजे selective गोष्टी समजतात आणि बाकीच्या नाही . पण कोणत्या समजतात आणि कोणत्या नाही ? "    " अग काय हे ? असं असत तुझं , मी काय बोलतोय आणि तुझं काहीतरी वेगळच . understanding आहे ना आपल्यात . "