मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

सप्टेंबर, २०१८ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

बावरे प्रेम हे ..... भुरळ

बावरे प्रेम हे  ... !!!! प्रेम जगातील सर्वात सर्वात सुंदर भावना. आपण कुणावर प्रेम करावे आणि त्याचेही आपल्यावर प्रेम असावे हि किती सुंदर गोष्ट आहे . पण नेहमीच असं होत असं नाही . कधीकधी हे प्रेम व्यक्तही होत नाही आणि वेळ आपल्या हातातून निघून गेलेली असते . कधीकधी प्रेम व्यक्त तर होत पण समोरच्याचा त्याला प्रतिसाद मिळत नाही . कधी दोघांचंही प्रेम असत एकमेकांवर पण इतर काही कारणांमुळे त्यांना ते मिळवता येत नाही . पण काही लोक फार सुखी असतात ज्यांना हे प्रेम मिळत आणि ते एकत्रही येतात , विवाहबंधनात बांधले जातात . पण तिथंही पुढे काहींचं प्रेम पाहिल्यासारखं, लग्नाआधीसारखं राहतच अस नाही काही लोकांना कल्पना आणि वास्तव यातील फरक जाणवू लागतात काहींच्या आयुष्यात इतर गोष्टीच इतक्या प्रश्नार्थक पाने समोर येतात कि प्रेम कुठेतरी हरवून जात . काहींच्या प्रेमाला वेळेनुसार ओहोटी लागते पण काही असतात ज्यांचं प्रेम हे आयुष्यभर तसाच टिकून राहत व ते त्यांच्या सोबत राहत . प्रेमाचे हे सगळे वेगवेगळे रंग या सर्वांचा आपलाच आनंद आणि आपलाच दुःख असत . या प्रेमरंगाना घेऊन येतो आहे बावरे प्रेम हे च्या माध्यमातून ......