मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

एप्रिल, २०१७ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

I Love You....!!!!

" यार आज १ एप्रिल आज कुणालातरी मस्त april fool बनवूया . "    " अरे आज बघू कोण कुणाला सगळ्यात भारी fool बनवतंय . "    " अरे कोण काय काय करतंय ते बघू तर . "    " चल कोण कुणाला सगळ्यात भारी बनवतय त्यावर winner ठरवू काय. जिंकेल त्याला             मानलं . "